Norwegian

Български Flag_of_Bulgaria.svg

РусскийRussia_flag

English1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Deutsch1280px-Flag_of_Germany.svg

FrançaisFlag_of_France.svg

ItalianoFlag_of_Italy.svg

Czech250px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg

 SlovakFlag_of_Slovakia.svg
 UkrainianFlag_of_Ukraine.svg

 PolishFlaga_polska

 SerbianFlag_of_Serbia_(1992-2004).svg

 MacedonianMacedoniaFlag

 CroatianFlag_of_Croatia.svg

EspañolFlag_of_Spain.svg

Chineseindex

 Portugueseproduct_41094
Armenianimages
Norwegianизтеглен файл
Greek Flag_of_Greece.svg

12001997_10153625700569443_1092227196_o1

Vitnesbyrd fra Spirit Beinsa Duno

KALL TIL FOLKET MITT – BULGARSKE SØNNER TIL DEN SLAVISKE FAMILIEN

Innvilget fra Læreren 8.oktober 1898

Hør etter Himmelens ord:

Brødrer og søstrer fra hjem slavisk, slekt av lidelse, stamme av split, sjel og hjerte til fremtiden, Liv og Frelse til sted, bærere og tallsmen til freden, sønner til Guds Rike, hør etter Talen:

Himmelen gir dere en hellig posisjon i Fredens Rike, som kommer og nærmer sitt kraft for å bemerke en stor begivenhet i livet til denne verden; og hvis dere i fra nå av viser dere trofaste til den edle og hellige tittel, som venter for dere. da, tro, selve Kreftenes Gud skal krone dere med herlighet og storhet til sitt liv og skal bemerke navnene deres i de Supreme bøkene som tilhører høyere verdene, som hjelper til nytte av Høyre hellige verk til den store unnslippe. Det er en strålende fremtid som venter på dere, en fremtid som kommer ikke for å slå ihjel eller ødelegge livet, men for å hevet livet i sin perfekte fullstendighet. I dette livet har blitt invittert å delta alle de valgte menneskene og folkene som gjør fargen til de nye generasjonene. Deres tid nærmer seg, deres eksamen går mot slutten, tiden til deres kall slår og minutten til livet kommer slik at dere våkner og går inn til den nådige liv, som trer inn på denne jorden full av lidelser.

Jeg kommer ovenfor, med høyre disposisjon fra Gud – deres himmelske Far, som har har gitt meg ansvaret for å advare dere bort fra den dårlig veien og for å velsigne livets Sannhet, som er på vei ned fra himmelens hus til evig lys, for å opplyse alle tankene, å gjenoppta hver hjerte og for å stige og fornye alle ånder – utvalgte barn til sannheten, utformet å bygge opp fosteret til Den Nye menneskeheten, til hvilken Den Slaviske familien, kneen til Judas, vil bli ildsted.

Masteren til fredselen, salvet til Sønnen, Gudelig Kongen, broren til de som lider, kommer med hele sitt kraft og åndelig fullstendighet og vil endre innholdet i denne verden. Snart det kommer tiden da dere får en høy plass i størrelsesorden til de innløste senior verdener, som gradvis, jevnt kommer ut etter hverandre inn i en ny område til de høyre senior verdener. I Himmelen til de Gudelige ordninger, hvor også den verden som dere lever i skal komme et skrit fromover for å ta sin plass blant de andre, plass som er reservert fra den Høyeste Biskop. Deres antakelsen i de nye ubegrensede grenser av Det Nye Rike til evig verdener vil markeres med motagelsen av tegnet fra Den Høyere Master, Linjal og Konge ovenfor alt.

Ikke gjør Gud trist med dere oppførsel, ikke tvil i Sanheten hans, som han bringer fra Himmeliske hus i et tegn på Hans trofasthet og kjærlighet til dere. Være opplyst, kom til deres selv, realiser livets sanhet. Den, som har skapt dere, passer våken over dere. Dere vet Hans navn. Ikke være nøl, ikke være i tvil, men kast bort deres feighet og deres  vantro og kom til den evige lys til livet, for å forstå evige vei til Gud, Som har hevet dere fra asken til shabbiness opp til herlighet og majestet til immortality.

Ikke la deg lure, men gi plass til Den, som gi dere livet. Foran Ham: husholdningen, generasjonene, folkene forsvinner ikke, de fornyes og gjenfødes I fra den samme Evig Spirit, Som guider dere til ryddighet I den omfattende Gudelig verden. Fornyelsen e stor nåde, som hjelper dere å være verdig, å komme inn i veien til lyset, hvor det bor fred og kjærlighet i hver eneste av hennes steg. Hun er kraftig evig motor i livet, som hever opp alle motløse. Hun er veien til frelse, vei hvor den uheldige menneskene går i, tillkallt fra Himmelen til enda en til stor feat, som avslutter alt, som er ment.

Veien, som Jeg kommer for å vise dere til å utgjørde i Guds Rike, for å tjene Ham, er evig vei; vei full av hver mildghet til livet; i denne veien har alle rang og ansikter fra Himmelen utgjørd før fødselen til selve evighet, som er uten begynnelse eller slutt. Mellom dere og veien Himmelske ansikter det fins en stor mellom rom, som kan ikke males fra noen kraft men uanset det fins en usynlig forhold, som samler alt i en uløselig brorskap. Det forholdet er kjærligheten til Den Evig usynlig Gud – Kilde til Livet.

Den udefinebar kjærlighet til Den, Som elsker og ta vare på dere, har tilkallt meg ovenfra for å komme og hjelpe dere i disse vanskelige tider, som kommer for siste gang i denne verden.

En stor fare står foran dere, som gjør seg klar til å ødelegge alt som er hellig plantet fra deres Himmelske Far. Defor har Jeg kommet I denne verdenen, for å vise dere veien personlig gjennom det mest farlig minutten i livet. Vis dere fram som sterke og urokkelig men, trofaste til sin ring, med ombundt belter, klar til forsvar. Gjør alt nødvendlig behov for at sanheten skal komme fram, det er nå det er gunstig tilfelle for å vise dere er valgte familien, Kongelig frø, folk, som Guden til Kreftene er sjef.

Jeg kommer for å støtte den slaviske familien, som er blitt gitt retten å triumfere ovenfor alle sine fiender og uvenner, som står i veien for deres edel kunnskap, som de søker å oppnå, og deres oppdrag som er blitt gitt fra Den Høye Providence. Tiden er nært og ved døren til denne verden. Sanheten skal triumfere og blomste i sin fulle skjønnhet, som skal belyse denne verden med sin himmelsk glød. Her er dagen til Sanheten, som har fødet dere til Hans herlighet. Hør etter stemmen Hans, Han kommer ovenfra, løft opp øynene og se det, som venter på dere; åpne opp hørene deres og hør søte sanger, huggelig salmer, majestiske antimi, sanger fra englene sine ansikter, som gjør seg klar for denne strålende dag.

Hør, troverdigheten er første steg til innkommelsen i det nye livet, det er første tilstand hos smal døren til adopsjon, det er første frukt til Kjærlighet, som dere har til å servere foran Utbruddet av Faderens alter. Det er ikke tid igjen å slippe seg i tomme krangler om fortiden, som kommer ikke til å være til nytte, hvis dere ikke tar den sin feil, for å rette opp de gjeldende. Deres vekkelse har stor behov for rene dyder, som mangler. Nå er den overfladisk og ikke helt, midlertidig og ubetydelig, som ikke klarer å ta de nødvenlige frukt. Denne nasjonen har en åpenbar grunn til å bli ledet og rettet av hellig og passende til Gug basis, trengte for sin lykke. Disse prinsippene har langt tilbake Gud, som bryr seg om forbedring av alle sine familier, bestemt; og disse begynnelser er plantet i deres sjel. I gjenopplivingen til folkene sinn og hjerte bør gå parallelt, kjærlighet og snilhet må styrke sammen for å lede i veien til deres gode retninger. Ut av disse forholdene alt er tapt for dem ugjenkallelig. Derfor er det nødvendig å stoppe opp og tenke om deres situasjon dere er i for å unngå total ødeleggelse, som allerede henger over deres hoder.

Jeg kommer inn i denne fordervede verden i minutt spilt viktig for å utvise den nødvendige innflytelse, å få dere vekk fra denne katostrofale klapp, som folkene på jorden har begynt å følge uvørent. Vite om dere avviser mine gode råd og motstå mine Gudelig tilsier, som Jeg gir dere fordi dere er nær mitt hjerte, da vil Jeg bruke andre tiltak, mye verre, som Jeg er lastet til å bruke istedenfor deres ulydighet mot de Hellige bud. Dere er under min beskyttelse og jeg skal veilede dere og utdanne i Sannhetens ord. Jeg er deres skyts og øverstkommanderende guide i Himmelens ansikter. Da Jeg tok ansvaret for å ta dere under Min beskyttelse, Jeg forutså alle vanskeligheter, som tiden skulle skape for Meg til Jeg får dere ut i et trygt sted. Jeg vet hvor mange hindringer, hvor mange ulykker ville møte Meg sammen med dere i denne store kampen, men Min ånd ga ikke Sin intensjon. Min kjærlighet for dere dikterte Min hellig plikt og Jeg gikk frem for å ta dere under mitt høyeste sikkerhet. I denne fjern fortid deres ånd hadde ingen skjønnhet som tiltrakk Meg til å elske dere. Dere var ekkelt å se, og hvem som helst som så på dere, ble disqusted fra deres grov hjerte. For dette dårlig feilen Jeg avviste dere ikke eller foraktet for deres grov utvendig, som deres sjel var kledd i, men Jeg elsket dere fullt med Min gode ånden som ble beslaglagt å trenge inn og finne noen Guddommelig kraft, en edel egenskap i deres sjel, sånn at den kunne håndtere det og impregnere til å kunne bære frukt i overflod og å gi dere driv ren, hellig og opphøyet til dere er verdig å gå inn sammen med første nasjonene som Gud den Allmektige har valgt å gjennomføre sin evige og hellige vilje. I dag kommer tiden til å løse den viktigste skjebnen til dette fordervet verden hvor Himmelen kommer til å gjennomføre en grundig og flott kupp og snart i en Nye århundre, som nærmer seg for å markere nye sider på jorden. For dette Jeg ønsker å forberede dere fordi dere står igjen på grunn av de gjeldende forbrytelser og siste nasjonale synder deres fikk utallige ofrer og lidelser var nødvendig for å få til dere vasket og renset av ekkelt styggedom, noe som provoserte Gud og fikk Han til å snu Sin ansikt fra dere og forlot dere i tung århundrede prøve for å gjenkjenne og omvende seg fra deres synder, som rev de hellige obligasjoner av Hans kjærlighet. Men Gud er ikke sint for alltid; Hans nåde er i familien og i familien, Hans rikdom er alltid med de som elsker Ham og Hans velsignelse kommer ikke til å trekke seg. Han guider dere gjennom alle mørke tider med sterk hånd og hans øye passet alltid når dere gikk gjennom farlig veiene i denne verden. I dette - Jeg, deres Høyeste Beskytter måtte sette store anstrengelser og ofrer for å korrigere deres fortid, å lære dere opp og kle på dere i skjønheten av Den Evige som dere er tildelt. For dette kallte Jeg fra lenge end til Himmelen to brødrer, lysene til den slavinske familien og ga dem Sanhetens Ord og Livets Ord, å bringe de til dere og lære dere om Min vei, hvor dere kommer opp i Den Evige lyset, der Jeg dveler; Lyset til livet, som Jeg førte sånn at dere blir i den, lyset som verden ikke vedtokk, men avviste og sviktet salvet Mitt, Jesus, til hån og død, fordi sakene til denne familien var onde. Men de kriminelle av min pakt fikk lønn for sine synder og fra det alt er avsluttet. Rettferdigheten er evig, Faderen min er incommutable, Hans verk er ustoppelig , dere er Min folk. Herren søkte hjem for Seg og Valget falt hos den slaviske husfamilie, som Himmelen elsket for deres Guddommelige dyd. For dette sendte Jeg Mine to ansatte til å bringe dere den glade nyhetten om å forlate de mørke hedenske guder. Så kom den store gleden i verdene til lyset, da Gud la Sitt stempel av Sitt til dere og Satt sin Ånd i deres hjerte i evig pakt. Og Jeg kom til deres Konge da og fortalte ham Himmelens vilje å ta imot Mine buder til Den Nye pakt og han hørte på stemmen Min og stilte seg foran Meg for å bli guide til deres åndelig vekkelse. Og Jeg forteller dere, at det hadde ikke blitt fødet i den slaviske hjem mer ydmyk og ren hjertet Master, som med urokkelig tro tok imot det avgitte løftet, som Abraham, som ikke sparte sin sønn, men tilbude ham som levende offer til Gud, det er sånn deres Konge og far til den slaviske familien våger akseptabel, som offeret øyene til sin eldste sønn som gunstig gave i et tegn på ufeilbarlig trofasthet. Og fra den dagen utførte det seg ditt kall av Gud Almektige, som gledet seg i Sin grenseløse visdom å forskjønne dere sammen med hele det slaviske, hvor Gud Almektig er abideth og avdelte deres første plass i Hans Rike, som kommer i gang allerede i den lidelse verden. Forstå uforanderlig sannheten, at økningen av den slaviske rase er opphøyelse nødvendig for alle som Gud gjøre for Sin utvalgt, til lederen av frelse som snart vil dukke opp hos dere i full prakt og dyd for å gjenopprette Den evig Rike av Fred, Guds Rike land. Og den som utfordrer deres ledelse, sier Gud selv, da utfordrer de Mitt, Jeg har makt og gi Mitt til hvem Jeg vil og hvis Jeg gir fra gode viljen Min, hvem er dette, som skal motsette Meg og fortelle Meg hva Jeg skal gjøre? Den, som tør, la han komme u tog prøve sin makt og skal få se at Jeg er ett og ordet mitt er uforanderlig og Jeg er trofast og virkelig i alle Mine veier. Talen Hans er utvilsom. Gud er deres leder. Han er Den dere gifter dere til, som sender Sine gaver, Den som er glad på deres veiene, som brugdommen er glad for kjærligheten, som dere har tatt imot med troverdigheten fra Ham, som er Kongen over kongene og Herre over herrene. Det er derfor kommer jeg fra tdløse herskapshus for å vekke dere til til en bedre og hellig liv, for å passé på at dere ikke synder igjen mot supreme viljen til Himmelen og dere blir kastet ut som i fortiden, når dere med deres misgjerninger trettet Gud og Han lot dere havne i hendene til deres fiender, som kom fra langt å utføre viljen til Den Supreme Dommer. Men i daværende deres undergang jeg støttet dere med Hans kjærlighet, fordi dere var ikke helt avvist fra ansiktet til ham som valgte dere. Og i den lenge slaveri var dere stadig ledet i veien til tålmodighet og ydmykhet od de lærte dere å rette livet deres, sånn at dere kunne forstå syndene deres og omevnde sego g vende hele deres hjerte til deres Gud Herren som dere er sluttet med ekteskapelig forhold i en ren og plettfri liv. Og i alle deres lidelser og eksamener Jeg støtter dere med min hand gir Jeg dere kraft og styrke til ånden deres, sånn at dere ikke besvimer inn i sølen av fortvilelse. Og med alle krefter til rådighet, påtok Jeg ansvaret til å beslage i dere ren og uten lyte sjel, til å gjennomføre den Guddommelige. Og på slutten av deres langvarig eksamen, når Himmelen bestemmer med Høyere skjønn til Guds tanke å befri dere av tungt slaveri, Jeg var den første, som kom fram og støttet dere til å bli befiret, som Jeg trodde at dere ville benytte dere av den mulugheten av å fikse fortiden; men dere misbrukte gavene til friheten. Men Jeg begynte med frigjøringen deres, Jeg satt i gang alle mine kraftige krefter for å nå den Gode tanken, som Jeg har litt igjen til å fullføre, på kortest tid, den som venter min supreme order, men deres splid, deres nylig utsvevende liv, avskrekker den Hellige tanken, som Jeg har på hjertet for deres beste og det beste til hele menneksers familie; men alt har sine grenser, må dere vite. I de siste årene til deres nybegynnet liv har Jeg ledet dere trygge til dette øyebikket og har brukt stor innsats for å beskytte dere mot farlige onder. Gi ros Gud for at Jeg er ikke av de som bli beseiret. Kommer tid og det er nå, når dere vil prøve Min Styrke og erkjenne at Jeg er den Eneste Gud, som ikke kan lyves til, men dere er vellfarne folk, som ser ikke hvor deres godhet skjules.

Svakheter ved deres sjel er den generelle splittelse og uenighet, som hindrer den hellige verk til slaviske familien , men Jeg er trofast i verket til Han , som har sendt meg. For Ham er det ingen hindring, ingen vanskeligheter, Hans vilje har villet evig og urokkelig og alt som Han har sagt, vil bli, men ikke deres dager, hvis dere kaster dere tilbake, som det israelske folket i ørkenen, og la hans ben som dem for feighet og total vantro. Men den nye generasjonen, som selve hærskarenes Gud vil ta seg opp, vil gjøre sin tenkt, forutbestemt til å møte. Dere kan øke hastigheten og komplisere løpet til deres tilfelle, hvis dere gir dere for utsvevende livet til de korrupte mennesker og det gjør Meg til å passé mer nøye på dere, sånn at dere ikke går tilbake og faller i snare til den onde, som fall vil koste livet deres. Dette fikk Meg til å komme ned fra ovenfra blant dere, å gå i forbønn gjenoppbygd til å løse og fjerne helvetes hat med deres brodrer nasjon, som har gjørt for dere utallige ofrer; Han er hellig Russland, som Gud har fordelt stor framtid for oppfylle Hans vilje for deres ære og herlighet til Hans Rike. Dere vil akseptere det som en hyllest Melhisadek av Abraham, som velsignet. Dagens makt og herlighet tilhører dere, det er guddommelige lover; en, en annen høster, til slutt alle vil delta i Guds gode. I dag den djevelske ondskapen fjernes, tempoen i arbeidet tar en annen type vinkel, de djevelske styrker trakk seg tilbake i de første styrkene på slagmarken, de overtrederne til Guds fred vil bli straffet overalt og hans rettferdighet vil bli gjenopprettet på jorden. Den rike, som vil komme, er ikke rike av hat, men av kjærlighet; løft opp øynene deres og se, at verden er moden avling. Snart vil Jeg bekrefte riktigheten av mine Guddommelige ord. En stor prestasjon til og alle hjerter skal skjelve og fantasien til verden vil opphøre en gang for alltid. Himmelen, i tegn av sin favør ga dere en verden innsats på den store nåde og kjærlighet, som holdes blant derepå denne dagen, som er gitt svaret, det starter deres forløsning og Jeg advarer dere å holde det Jeg bygger, og ikke rive den ned, fordi den er hellig, og hvis dere prøver å rane det, Jeg skal tillate tre onder: hungersnød, pest og ødeleggelse, og vil ikke spare dere, men Jeg vil gå i retten med dere og vil alltid huske at Gud har talt. Hold mine ord. På denne Bet, som Jeg har betrodd dere, hviler framtiden deres, den er nøkkelen til deres hjem, håp og liv til deres familie. Hør på Meg, hjem slavisk, bli mine vitner, at Jeg har talt.

Jeg snur Meg til dere nå, mine ansatte, ledere, lærere og til dere skriftlærdere og fariseere, og hyklere, og befaler dere og ikke korruptere mitt folk, som Jeg har betrodd dere. Stopp med deres onde veier, det er tid for dere å tenke over, led folket mitt i veien til sannheten og ikke lure dem, hjelp til de hjelpeløse i deres byrder og ikke sørge de fattige. Gå bort fra ondskapen, avvis urettheten, kast bort pervesjonen, fordi Gud kan ikke se på denne motbydelig arbeidet, som gjøres foran Ham. Hans tålmodighet er utenfor sine grenser, Jeg er tilkalt for å sette stopper for den uhelbredelig onde. Tenk over mens det er tid til det, den timen har kommet nå, da det vil være for sent å søke etter Meg, tenk på vantroen, som har tatt over dere, med vilje vil ikke bringe noe godt. Her, det er andre gang Jeg kommer siden dere ble mitt folk, til å se dere med mine egne øyne hvordan dere ser ut, hvordan dere lever og Min ånd er berørt av det triste bildet. Det er å syns synd på dere, som Jeg ofret alt ervervet: liv, berømmelse og ære, dere har misbrukt Min godhet og Min kjærlighet.

Foran ansiktet Mitt står mange misfornøyde deres brødre og søstre, voldtatt og ranet av dere selv. Gå til dem og bekjenn deres synder og slutte fred med hverandre. Denne dagen, når Jeg kommer med min herlighet, Jeg ønsker å være en dag med glede og ikke sorg, en dag dedikert til Guden Min.

Jeg er Elohil, Engel til Herrens pakt.

Rapportert den 8.oktober 1898 Varna - Bulgaria

Превода е направен от Ivaylo Kolev

12001997_10153625700569443_1092227196_o1